My uważamy, że to jest super!

Go green!

Dbanie o środowisko naturalne w sektorze medycznym staje się coraz bardziej kluczową kwestią, zwłaszcza w kontekście zmian klimatycznych i rosnącej świadomości społecznej. Wiele placówek medycznych generuje znaczącą emisję CO2 z różnych źródeł. Wymaga działań mających na celu zmniejszenie bezpośredniego wpływu na środowisko. Jedną z firm, która aktywnie promuje ideę “Zielonych Szpitali” i oferuje rozwiązania technologiczne w tym zakresie, jest Philips.

   W branży medycznej emisja CO2 może pochodzić z wielu różnych źródeł. Szpitale zużywają energię na oświetlenie, klimatyzację, ogrzewanie oraz na działanie sprzętu medycznego i systemów komputerowych. Transport związany z funkcjonowaniem placówek medycznych również generuje emisję CO2. Dodatkowo, zarządzanie odpadami medycznymi oraz produkcja i utylizacja sprzętu medycznego mogą przyczyniać się do emisji gazów cieplarnianych.

   Philips podejmuje wysiłki mające na celu zmniejszenie emisji CO2 w sektorze medycznym poprzez dostarczanie bardziej efektywnych technologii, promowanie zrównoważonego zarządzania zasobami oraz edukację personelu medycznego na temat wpływu działań na środowisko. Firma oferuje rozwiązania technologiczne, które pomagają szpitalom zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, redukować ilość generowanych odpadów medycznych oraz optymalizować zużycie wody.

   Promowanie idei „Zielonych Szpitali” przez firmę Philips to nie tylko dbałość o ekologię, a co za tym idzie, o poprawę jakości życia pacjentów oraz personelu medycznego. To inwestycja w przyszłość, która przynosi korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla zdrowia publicznego. Warto więc śledzić i wspierać takie inicjatywy, które mogą zmienić oblicze opieki zdrowotnej na całym świecie.

materiału od Philips, zdjęcie freepik

22 kwietnia 2024
Call Now Button

Adres:

ul. Morgowa 4 04-224 Warszawa woj. mazowieckie

Kontakt:

+48 22 844 30 30 viridian@viridian.com.pl Kontakt Polityka prywatności Blog

Godziny przyjęć:

pon-pt 8:00-16:00

Copyright © Viridian Polska Sp. z o.o.