Kliniczny system informatyczny wspomagania decyzji - Elektroniczny rekord pacjenta

System integracji medycznej

Kontakt

medyczna dokumentacja elektroniczna

MetaVision to nowoczesny kliniczny system informatyczny służący do dokumentowania pobytu pacjenta na oddziale. To inteligentne oprogramowanie medyczne wspiera i automatyzuje pracę personelu medycznego, usprawniając opiekę nad pacjentem. Dedykowane jest szczególnie oddziałom intensywnej opieki (dla dorosłych, pediatrycznym oraz neonatologicznym) oraz anestezjologii (całościowa opieka operacyjna i okołooperacyjna).

System informatyczny do zarządzania danymi pacjenta zapewnia ciągłość zapisu od przyjęcia pacjenta na oddział (np. OIT), poprzez salę przygotowawczą, salę operacyjną, pobyt na oddziale pooperacyjnym, aż do powrotu pacjenta na pierwotny oddział i wypis. Dane dotyczące parametrów życiowych są zbierane automatycznie z aparatury medycznej (m.in. z kardiomonitorów, respiratorów, pomp), a następnie zapisywane w systemie. Elektroniczne prowadzenie dokumentacji medycznej sprawia, że personel medyczny ma w każdym momencie dostęp do danych pacjenta, zarówno bieżących, jak i historycznych, a dzięki temu może kontrolować zmianę stanu zdrowia w czasie.

MetaVision można zintegrować z innymi systemami informacyjnymi w szpitalu (np. HIS, LIS, RIS).

logo imdsoft

System Informacji Klinicznej – liczne możliwości

MetaVision to szpitalny system informatyczny zapewniający pełne zestawienie wszystkich danych klinicznych, w tym danych dotyczących płynów, parametrów życiowych, układu oddechowego, zakażeń, wkłuć i drenów, ran, a także odżywiania. W jednym miejscu personel medyczny ma dostęp do notatek klinicznych, informacji na temat przepisanych leków, pełnej historii zdarzeń i podsumowań. Elektroniczna dokumentacja medyczna pacjenta to oprogramowanie, które obsługuje pełny cykl leczenia i zarządzania zadaniami. MetaVision oferuje również rozbudowane możliwości tworzenia raportów. Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej umożliwia łatwy przepływ informacji między wieloma profesjonalistami zajmującymi się danym pacjentem. Usprawnia to w znacznym stopniu komunikację między różnymi oddziałami, dzięki czemu można zapewnić jeszcze lepszą opiekę zdrowotną i uniknąć wystąpienia wielu błędów i niedopatrzeń.

Szpitalny system informacyjny – konfiguracja według własnych preferencji

System Informacji Klinicznej ma bardzo duże możliwości konfiguracji – każdy użytkownik ma nadawane określone uprawnienia, w zależności od pełnionej roli. Oprogramowanie dla placówek medycznych oferuje przejrzysty interfejs, dzięki któremu z łatwością można dotrzeć do pożądanych informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta. Widok głównego okna programu zmienia się w zależności od oddziału i agreguje najważniejsze informacje. Przejrzysty podział na karty (np. kardiologiczna, terapii oddechowej, bilansu płynów) grupuje najważniejsze parametry z danej specjalizacji.

System wspomagania decyzji klinicznych – informacje o lekach

W systemie wspomagania decyzji klinicznych zaimplementowany jest także inteligentny moduł zleceń leków, w którym definiuje się m.in. jakie leki, kiedy, w jakiej dawce i w jakim stężeniu mają być podawane pacjentom. System porównuje przypisane leki z potencjalnymi alergiami i nietolerancjami, weryfikuje dawki wykraczające poza ustalony limit, czy inne alarmujące kwestie związane z bezpieczeństwem. Automatyczne powiadomienia przypominają personelowi medycznemu o zaległych, teraźniejszych i przyszłych lekach do podania.

Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej wiąże się z szeregiem korzyści. Te wynikające ze stosowania MetaVision to:

  • kompletna historia leczenia pacjenta w jednym miejscu
  • dopasowanie do użytkownika
  • eliminacja ew. pomyłek
  • usprawnione raportowanie
  • oszczędność czasu
  • praca zgodna ze standardami
  • ułatwienie rozliczeń procedur medycznych

Elektroniczna karta znieczulenia – dla lepszej opieki nad pacjentami

MetaVision w opiece okołooperacyjnej funkcjonuje m.in. jako elektroniczna karta znieczulenia. Dzięki niej można zapisywać wszystkie informacje dotyczące całego procesu w jednym miejscu – począwszy od konsultacji anestezjologicznych i procedur przed operacją, przez przebieg zabiegu, aż po opiekę pooperacyjną, planowanie leczenia i rehabilitacji. System wysyła powiadomienia w przypadku zmiany stanu pacjenta np. podczas pojawienia się ryzyka wystąpienia wymiotów pooperacyjnych czy hipertermii złośliwej – przypadłości pojawiających się w wyniku reakcji na narkozę. Elektroniczna karta znieczulenia pozwala na sprawne planowanie transferu pacjenta na oddział, a zebrana dokumentacja znacznie ułatwi pracę znajdujących się tam lekarzy.

Medyczne systemy informatyczne od światowego lidera – iMDsoft

Oprogramowanie medyczne MetaVision zostało stworzone przez iMDsoft, światowego lidera na rynku klinicznych systemów informatycznych. Powstało z myślą o poprawie jakości opieki zdrowotnej przy jednoczesnym zadbaniu o kwestie finansowe. System używany jest już w ponad 400 placówkach medycznych na całym świecie. Posiada odpowiednie licencje, certyfikaty i wszelkie inne wymagane akredytacje. Jest w pełni zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami i wymaganymi normami prawnymi. Między innymi z tego powodu to autorskie oprogramowanie medyczne dla przychodni i szpitali zyskało uznanie zwłaszcza w obszarach, które charakteryzują wysokie nakłady finansowe i zwiększona odpowiedzialność.

Produkty IMDsoft

Call Now Button

Adres:

ul. Morgowa 4 04-224 Warszawa woj. mazowieckie

Kontakt:

+48 22 844 30 30 viridian@viridian.com.pl Kontakt Polityka prywatności Blog

Godziny przyjęć:

pon-pt 8:00-16:00

Copyright © Viridian Polska Sp. z o.o.