Kardiomonitory i Systemy Monitorowania Pacjentów
– Sprzedaż i Dystrybucja

kardiomonitory

Kardiomonitory Philips IntelliVue MX

Nasza oferta rozwiązań w zakresie monitorowania pacjentów jest przeznaczona dla różnych środowisk opieki, stanów pacjenta i wymagań klinicznych. Kardiomonitory pacjenta z serii IntelliVue, Efficia i Goldway zapewniają elastyczność opieki, z wersjami przenośnymi, kompaktowymi i specjalistycznymi.

Monitorowanie pacjenta

Flagowymi produktami Viridian Polska są systemy monitorowania pacjentów firmy Philips. Sprzedajemy kardiomonitory, które zapewniają innowacyjny sposób pomiaru zapisu, analizy, interpretacji i prezentacji danych pacjenta w miejscu sprawowania nad nim opieki. W ofercie posiadamy również narzędzia firmy Philips, które wspomagają podejmowanie decyzji klinicznych oraz dostosowane do potrzeb indywidualnych klientów rozwiązania przewodowe i bezprzewodowe. Sprawdź, który z prezentowanych produktów najlepiej sprawdzi się w Twojej placówce medycznej.

Rozwiązania IntelliVue firmy Philips pozwalają połączyć w jedną całość różnorodne elementy ułatwiające podejmowanie trafnych decyzji przy łóżku pacjenta. Narzędzia wspomagające monitorowanie pacjenta oraz podejmowanie decyzji klinicznych charakteryzują się intuicyjnymi ekranami, inteligentnymi alarmami i predykcyjnymi algorytmami umożliwiającymi wykrycie subtelnych zmian stanu pacjenta i szybkie podejmowanie odpowiednich działań. Firma Philips przykłada dużą wagę do rozwijania technologii, które pomagają lekarzom w gromadzeniu, łączeniu i zestawianiu danych pacjenta w celu uzyskania pełnego obrazu jego stanu zdrowia – monitor pacjenta jest dla nas priorytetem. Viridian Polska sprzedaje rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Sieć kliniczna Philips IntelliVue daje wybór pomiędzy infrastrukturą przewodową a bezprzewodową. Rozwiązania komunikacyjne IntelliVue zapewniają szerokie możliwości wymiany danych z urządzeniami medycznymi i systemami klinicznymi. Takie rozwiązania łatwo integrują się z istniejącą infrastrukturą informatyczną i umożliwiają jej rozwój w przyszłości. Monitory pacjenta IntelliVue dostarczają personelowi medycznemu potrzebnych informacji w przejrzystej formie. Wszystkie monitory mają taki sam intuicyjny interfejs użytkownika i charakteryzują się wyjątkowym wzornictwem. Monitor IntelliVue spełnia potrzeby związane z monitorowaniem pacjentów w ciężkim stanie i w najbardziej wymagających sytuacjach (np. pacjentów przechodzących operacje kardiochirurgiczne). Opcja połączenia z komputerem PC, który działa jednocześnie i niezależnie od monitora, pozwala zintegrować ten monitor z istniejącą infrastrukturą informatyczną, co sprawia, że kardiomonitor jest wyjątkowo funkcjonalnym narzędziem pracy. Dzięki temu można uzyskać wyraźny obraz stanu pacjenta i odpowiednie informacje kliniczne na pojedynczym widoku przy łóżku pacjenta oraz optymalnie wykorzystać czas, kwalifikacje personelu i zasoby placówki medycznej. Zapraszamy do współpracy, jeśli potrzebny jest Państwu dobry, ale tani kardiomonitor.

Parametry pomiarowe: urządzenie IntelliVue zapewnienia wyjątkowe pomiary standardowe, takie jak pulsoksymetria z zastosowaniem algorytmów Philips FAST SpO2, Masimo® SET®, Masimo Rainbow® czy Nellcor® OxiMax™ oraz algorytm ST/AR firmy Philips, który wspomaga lekarzy w podejmowaniu decyzji przy łóżku pacjenta. Firma Philips współpracuje z partnerami światowej klasy, aby oferować pomiary i technologie nowej generacji. Urządzenia IntelliVue oferują interfejsy do ponad 50 specjalistycznych urządzeń pomiarowych za pośrednictwem modułu przyłóżkowego IntelliBridge (EC10) firmy Philips. IntelliBridge to moduł interfejsu typu plug and play, który zapewnia komunikację z określonymi urządzeniami zewnętrznymi, umożliwiając pozyskiwanie i wyświetlanie w czasie rzeczywistym informacji z urządzeń zewnętrznych na monitorach Philips IntelliVue.

Łatwy zapis danych: nowa technologia monitorowania, aby umożliwić dostosowanie poziomu monitorowania do aktualnego stanu pacjenta. Niezawodne, wysokiej jakości akcesoria i czujniki pacjenta podłączone do urządzeń IntelliVue umożliwiają szybkie i łatwe uzyskiwanie parametrów życiowych pacjentów.

Pewna analiza i interpretacja: w systemach IntelliVue kluczowe dane, których ocena i analiza odbywa się przez inteligentne algorytmy, są prezentowane w logiczny sposób, aby pomóc lekarzom w podejmowaniu trafnych decyzji klinicznych. Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych firmy Philips wyznaczają standard pomocy personelowi medycznemu w zadaniach wymagających zestawienia, prezentacji i analizy danych klinicznych.

Przejrzysta prezentacja: w systemach IntelliVue informacje z sieci wewnętrznej szpitala są dostępne w jednym widoku. Lekarze mogą wymieniać dokumentację między oddziałami, a tym samym mieć dostęp przy łóżku pacjenta do informacji z widoków monitorowania i aplikacji informatycznych, co pozwala każdego dnia podnosić poziom opieki.

Integracja urządzeń i systemów medycznych: umożliwia placówkom opieki zdrowotnej wybór optymalnych rozwiązań, zapewniając praktycznie niezakłócony przepływ najważniejszych danych. Dane z monitorów IntelliVue mogą być przesyłane do systemów dokumentacji opieki pielęgniarskiej, takich jak system IntelliSpace Critical Care and Anesthesia firmy Philips czy systemy innych firm — bezpośrednio lub za pośrednictwem systemu PIC iX. System Informacyjny iX (PIC iX) łączy w sobie funkcje nadzoru z zaawansowanymi narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji klinicznych, takimi jak ST Map, i łatwością obsługi dotykowej. Zapis alarmowy przedstawia skonsolidowany widok danych alarmów. Istnieje możliwość akwizycji kompletnych krzywych, trendów, alarmów i odczytów numerycznych z połączonych przewodowo lub bezprzewodowo monitorów pacjenta IntelliVue. Sercem systemu monitorowania Philips IntelliVue jest urządzenie IntelliVue X3 – to połączenie modułu wieloparametrowego i lekkiego monitora transportowego. Jest na tyle małe i wytrzymałe, że może być używane praktycznie w każdym miejscu, nieprzerwanie dostarczając danych pacjenta niezależnie od jego stanu, nawet podczas transportu. Pomimo małych wymiarów urządzenie IntelliVue X3 ma duże możliwości. Ponadto jest w pełni mobilne i łatwe do transportu razem z pacjentem, zapewniając mu znakomitą opiekę w każdym miejscu. Zastrzeżone, zintegrowane narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych pozwalają zaoszczędzić czas przeznaczony na analizę danych i skupić się na tym, co najważniejsze – na pacjencie.

Wsparcie w czasie rzeczywistym opieki anestezjologicznej: rozwiązania anestezjologiczne firmy Philips obejmują między innymi serię modułów pomiaru gazów anestetycznych, takich jak G7m, które przekazują pomiary gazów do monitora w celu identyfikacji i pomiaru gazów anestetycznych, N2O i gazów oddechowych. Inne przydatne pomiary obejmują Bispectral Index® (BIS™) do oceny poziomu przytomności, NMT do kontroli dawki środków blokujących lub odwracających, a tym samym głębokości i czasu trwania bloku nerwowomięśniowego, zmienność ciśnienia tętna (PPV) do oceny reakcji pacjenta na podanie płynów oraz QT/QTc do monitorowania zmian odstępu QT w zapisie EKG pacjenta. Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych, takie jak trendy horyzontalne czy ST Map, dostarczają informacji o stanie pacjenta w przejrzystej, czytelnej formie.

Rozwiązania wspomagające już od chwili narodzin: Viridian Polska poprzez urządzenia firmy Philips wspomaga opiekę rodzinną na oddziale intensywnej terapii noworodka dzięki rozwiązaniom, które sprzyjają zacieśnianiu więzi między rodzicami i dziećmi oraz ułatwiają pracę pielęgniarkom tego oddziału. Na przykład monitory pacjenta IntelliVue MX550 i MX700 są łatwe w obsłudze i można je skonfigurować zgodnie z protokołami oddziału i wymaganiami procedur opieki nad najmniejszymi pacjentami. Monitory IntelliVue MX450 i MX500 są przenośne i zapewniają elastyczność pomiarów, a IntelliVue X3 jest jednym z najlżejszych, najmniejszych i najbardziej wytrzymałych monitorów transportowych spośród obecnie dostępnych. Monitory IntelliVue spełniają potrzeby oddziału intensywnej terapii noworodka dzięki specjalnym algorytmom pomiarów, dostosowanym do fizjologii noworodków, obejmującym pomiar tcpO2/tcpCO2, podwójny pomiar SpO2 oraz pomiar CO2 w technologii Microstream, a także zgodności z akcesoriami do układania i innymi rozwiązaniami w zakresie opieki rozwojowej nad noworodkami i wcześniakami. Obejmują one dostosowywanie jasności ekranu do światła otoczenia oraz możliwość wyciszenia dźwięków monitora przyłóżkowego w celu stworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi. Firma Philips wspomaga rodzinną opiekę przez przekazywanie informacji o stanie wielu pacjentów z monitorów IntelliVue rozmieszczonych na całym oddziale. Pacjentów przebywających w oddzielnych pomieszczeniach rodzinnych można obserwować z innego miejsca na oddziale intensywnej terapii noworodka za pomocą widoku typu „okno w oknie” firmy Philips, co zapewnia praktycznie ciągłą opiekę personelu medycznego. Rozwiązanie IntelliBridge firmy Philips udostępnia interfejsy do wielu inkubatorów i respiratorów noworodkowych, zapewniając jeden widok danych. Specjalistyczne neonatologiczne narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych obejmują Oxy-CRG, przegląd zdarzeń noworodka i ocenę noworodka pod kątem bezpieczeństwa przewożenia w foteliku samochodowym (CAR – Car Seat Assessment Record). Nasza funkcja alarmów z dużymi możliwościami konfiguracji umożliwia optymalizację ustawień dla każdego pacjenta.

Kluczowe dane w intensywnej terapii:

Potrzeba optymalnego wykorzystania dostępnych informacji w celu umożliwienia podejmowania decyzji opartych na danych klinicznych oraz jak najszybszego podejmowania interwencji jest obecnie większa niż kiedykolwiek wcześniej. Rozwiązania do intensywnej terapii wykorzystują zaawansowane monitorowanie parametrów życiowych i kliniczne systemy informacyjne, zapewniając mobilność personelu, udostępnianie danych i pomoc w podejmowaniu decyzji klinicznych. Kompleksowy, łatwy w użyciu kliniczny system informacyjny, taki jak IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA), dostarcza personelowi medycznemu istotnych danych, w tym podsumowań klinicznych i przeglądów administracyjnych, w całym procesie kompleksowej opieki. Na zwykłych oddziałach szpitalnych niewielkie monitory pacjenta IntelliVue MX40, MX400, MX450, MX500 i MX550 udostępniają zaawansowane funkcje monitorowania i istotne pomiary podstawowe. Na życzenie klienta wszystkie monitory przyłóżkowe na oddziale intensywnej terapii i zwykłych oddziałach szpitalnych możemy podłączyć za pomocą sieci przewodowej lub bezprzewodowej do systemu PIC iX, co umożliwia sprawne monitorowanie z lokalizacji centralnej lub zdalnej. System zarządzania zdarzeniami CareEvent przekazuje komunikaty kliniczne w celu usprawnienia opieki i poprawy efektywności pracy, rozszerzając zakres funkcji systemu monitorowania pacjentów firmy Philips o przekazywanie powiadomień o zdarzeniach bezpośrednio do personelu klinicznego. Komunikaty alarmowe z urządzeń IntelliVue mogą być kierowane do odpowiedniego urządzenia przenośnego, informując personel zarówno o krytycznych, jak i mniej ważnych alarmach i zdarzeniach. Dzięki rozwiązaniom mobilnym dla personelu — obejmującym pakiet aplikacji do monitorowania pacjentów, zoptymalizowanych do użytku na smartfonach i tabletach — personel może otrzymywać informacje o pacjentach w każdym czasie i praktycznie w każdym miejscu. Pomaga to personelowi wypracować odpowiedni sposób pracy, wspólnie podejmować decyzje oraz zwiększyć spójność i efektywność opieki w całej placówce opieki zdrowotnej.

Viridian Polska w sprzedaży posiada również system monitorowania pacjentów z serii Philips Efficia. Jest to doskonała jakość monitorowania w przystępnej cenie. W ofercie dostępny jest szeroki wachlarz monitorów, dostosowanych do różnorodnych potrzeb klinicznych. Sprawdzone algorytmy do pomiarów parametrów fizjologicznych i podstawowe funkcje monitorowania są teraz w zasięgu ręki. Monitory Efficia opracowano z myślą o potrzebach personelu: są łatwe do przenoszenia i intuicyjne w obsłudze, a większość funkcji obsługuje się za pomocą maksymalnie trzech naciśnięć ekranu.

Kardiomonitory Phillips Efficia – ułatwiając pracę personelowi, pomagamy pacjentom:

Prawdziwym zwrotem z inwestycji w monitorowaniu pacjentów jest jakość opieki zdrowotnej, ale by go osiągnąć, trzeba korzystać z odpowiednich rozwiązań. Pięćdziesiąt lat doświadczenia w produkcji sprzętu do monitorowania pacjentów pozwoliło firmie Philips zrozumieć potrzeby personelu medycznego oraz sposób ich pracy. Pomogło również opracować monitory pacjenta Efficia, które są łatwe w użyciu i umożliwiają szybkie rozpoczęcie monitorowania i prowadzenie skutecznego nadzoru nad ich stanem. Intuicyjny interfejs monitorów Efficia pozwala szybko nauczyć się obsługi urządzenia. Po zapoznaniu się ze skróconym przewodnikiem obsługi nawet pracownicy z niewielkim doświadczeniem są przygotowani do korzystania z urządzenia.

Teraz korzystanie z monitora pacjenta Philips Efficia CM120 nigdy nie było łatwiejsze dzięki wykorzystaniu sprawdzonych parametrów fizjologicznych i niezbędnej funkcji monitorowania. Opracowując monitory Efficia, wzięto pod uwagę procesy robocze; Są przenośne i bardzo przyjazne dla użytkownika, a większość funkcji można uzyskać za pomocą trzech lub mniej kliknięć.

Trzecim segmentem monitorów dostępnych w ofercie handlowej Viridian Polska, są niezawodne i przystępne cenowo monitory przyłóżkowe z możliwością konfiguracji G30E/G40E firmy Philips Goldway. Ze względu na to, że stan monitorowanego pacjenta może ulegać gwałtownym zmianom, działania podejmowane przez personel medyczny muszą przebiegać sprawnie. Niezawodny i uniwersalny system monitorowania pacjentów daje możliwość skrócenia czasu potrzebnego na ustalenie optymalnej ścieżki leczenia. Monitory G30E/40E to przystępne cenowo, łatwe w obsłudze i wstępnie skonfigurowane monitory przyłóżkowe, które można połączyć z systemem Efficia CMS200 lub zintegrować bezpośrednio z systemem EMR/HIS za pomocą funkcji eksportu danych w formacie HL7. Lekka konstrukcja pozwala na montaż monitora na statywie na kółkach i przemieszczanie go między łóżkami. Rozwiązanie to znakomicie nadaje się do stosowania na większości oddziałów, w tym także, ze względu na dostępne funkcje pomiarowe, na niektórych oddziałach intensywnej terapii, gdy budżet placówki jest ograniczony. Urządzenie to jest w pełni zgodne z materiałami eksploatacyjnymi do monitorów Efficia firmy Philips, które są dostarczane w zestawie.

Monitory wczesnych objawów funkcji życiowych Philips EarlyVue VS30 (Spot Check) oraz IntelliVue MP5SC korzystają z automatycznego systemu wczesnego ostrzegania (EWS), aby pomóc szybko zidentyfikować subtelne oznaki pogorszenia stanu pacjenta i zapewnić bezproblemową opiekę.

Call Now Button