Pulsoksymetry – Sprzedaż i Dystrybucja

pulsometry - sprzedaż dystrybucja

Jako profesjonaliści z zakresu urządzeń medycznych posiadamy w swojej ofercie szeroki wachlarz pulsoksymetrów. Sprzęt wyróżnia się technologią Rainbow SET, występującą w kilku modelach o zróżnicowanych funkcjonalnościach. Urządzenia te służą do nieinwazyjnego monitorowania funkcjonalnej saturacji tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SpO2), częstości tętna (PR), wskaźnika perfuzji (PI) i wskaźnika zmienności fali pletyzmograficznej (PVI) wraz z opcjonalnymi nieinwazyjnymi pomiarami hemoglobiny całkowitej (SpHb), karboksyhemoglobiny (SpCO), całkowitej zawartości tlenu (SpOC), methemoglobiny (SpMet), częstości oddechów za pomocą sygnału akustycznego (RRa), wskaźnika rezerwy tlenowej (ORi) i częstości oddechów za pomocą krzywej pletyzmograficznej (RRp).

Aparaty wyposażono w akcesoria zatwierdzone i przeznaczone do stosowania u osób dorosłych, dzieci i niemowląt w warunkach ruchu lub braku ruchu oraz u pacjentów o dobrej albo słabej perfuzji w szpitalach, ośrodkach typu szpitalnego, podczas transportu oraz w warunkach domowych.

Pulsoksymetry mogą być stosowane zarówno jako urządzenia przenośne, jak i samodzielne monitory. Wyposażone są w wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD), na których w sposób ciągły są wyświetlane wartości numeryczne dla wszystkich parametrów.

Pulsoksymetry Masimo (nie wszystkie modele) udostępniają poniższe funkcje (niektóre z nich są opcjonalne):

  • Masimo SET to technologia o udowodnionej klinicznie zgodności ze wszystkimi wymogami czułości i swoistości dla technologii pulsoksymetrycznej.
  • Technologia Rainbow wykorzystuje ponad 7 długości fali do ciągłego i nieinwazyjnego pomiaru stężenia karboksyhemoglobiny (SpCO), methemoglobiny (SpMet) oraz całkowitego stężenia hemoglobiny (SpHb), a także zapewnia bardziej wiarygodne wykrywanie sytuacji odłączenia sondy.
  • Całkowita zawartość tlenu (SpOC) to obliczony pomiar ilości tlenu w krwi tętniczej, który może dostarczać przydatnych informacji dotyczących tlenu zarówno rozpuszczonego w osoczu, jak i połączonego z hemoglobiną.
  • Wskaźnik perfuzji (PI) z funkcją określania trendów wskazuje siłę sygnału tętna tętniczego i może zostać wykorzystany jako narzędzie diagnostyczne w przypadkach niskiej perfuzji.
  • Wskaźnik zmienności fali pletyzmograficznej (PVI) może wskazywać zmiany odzwierciedlające czynniki fizjologiczne, takie jak napięcie ściany naczyniowej, objętość krwi krążącej oraz wzrosty ciśnienia wewnątrzpiersiowego.
  • Częstość oddechu może zostać określona na podstawie krzywej akustycznej (RRa) lub fali pletyzmograficznej (RRp).

W ofercie sprzedaży pulsoksymetrów posiadamy urządzenie Radical-7, który w połączeniu z platformą Root może dodatkowo zostać wyposażone w innowacyjne pomiary:

  • Kapnografia – Moduł CO2 Phasein przeznaczony do platformy monitorowania i dozór pacjenta Root™ zapewnia elastyczność w dostosowaniu ciągłości opieki nad pacjentem. Mierzy końcowe, wydechowe ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla (EtCO2) w postaci krzywej oraz przewiduje trend EtCO2 wraz z ułamkowym stężeniem dwutlenku węgla (FiCO2) i częstość oddechu (RR). Doskonały do monitoringu zarówno niemowlaków jaki i dzieci czy pacjentów dorosłych na salach operacyjnych, oddziałach intensywnej opieki medycznej czy oddziałach ogólnych.Wskaźnik Oxygen Reserve Index (ORi) – Pierwszy nieinwazyjny i ciągły parametr dostarczający informacji o rezerwie tlenowej u pacjentów poddanych suplementacji tlenowej. Wskaźnik rezerwy tlenowej (ang. Oxygen Reserve Index, ORi) to nieinwazyjny i ciągły parametr mający dostarczać informacji o stanie natlenienia pacjenta w umiarkowanym zakresie hiperoksyjnym (PaO2 > 100 i ≤ 200 mm Hg), zdefiniowanym jako „rezerwa” tlenowa pacjenta.
  • Monitoring funkcji mózgu SedLine dla pacjentów podłączonych do platformy monitorującej Root™ pomaga klinicystom w poprawie monitoringu anestezjologicznego poprzez zastosowanie zindywidualizowanego miareczkowania.
  • O3 Regionalna Oxymetria wykorzystuje spektroskopię bliskiej podczerwieni (NIRS) oraz pulsoksymetrię odbicia w celu umożliwienia monitorowania saturacji tkanek (rSO2) w mózgu i dostarcza wiedzy na temat saturacji z krwi tętniczej (SpO2) w celach informacyjnych z tego samego czujnika.
Call Now Button