Urządzenia monitorujące – Pulsoksymetry Masimo

aparat do mierzenia natlenienia krwi z objaśnieniem

Jako profesjonaliści z zakresu urządzeń medycznych posiadamy w swojej ofercie szeroki wachlarz pulsoksymetrów. W naszej ofercie znajduje się m.in. urządzenie będące miernikiem poziomu tlenu we krwi marki Masimo. Firma ta opracowuje i produkuje sprzęt o innowacyjnej technologii monitorowania. Specjalne urządzenia umożliwiają bezinwazyjny pomiar wielu parametrów. Prezentowane pulsoksymetry Masimo wyróżniają się technologią Rainbow SET, występującą w kilku modelach o zróżnicowanych funkcjonalnościach. Urządzenia te służą do nieinwazyjnego monitorowania funkcjonalnej saturacji tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SpO2), częstości tętna (PR), wskaźnika perfuzji (PI) i wskaźnika zmienności fali pletyzmograficznej (PVI). Aparat do mierzenia poziomu tlenu we krwi oferuje także możliwość wykonania opcjonalnych, nieinwazyjnych pomiarów hemoglobiny całkowitej (SpHb), karboksyhemoglobiny (SpCO), całkowitej zawartości tlenu (SpOC), methemoglobiny (SpMet), częstości oddechów za pomocą sygnału akustycznego (RRa), wskaźnika rezerwy tlenowej (ORi) i częstości oddechów za pomocą krzywej pletyzmograficznej (RRp).

Pulsoksymetry Masimo – postaw na sprawdzoną technologię

Aparaty do mierzenia pulsu na palcu wyposażono w akcesoria zatwierdzone i przeznaczone do stosowania u osób w różnym wieku i stanie zdrowotnym. Sprawdzi się u dorosłych, dzieci i niemowląt w warunkach ruchu lub braku ruchu oraz u pacjentów o dobrej albo słabej perfuzji. Urządzenie do mierzenia tlenu we krwi znajdzie swoje zastosowanie w szpitalach, ośrodkach typu szpitalnego, podczas transportu oraz w warunkach domowych. Jako że innowacyjne pulsoksymetry Masimo to wysoce uniwersalny sprzęt, łatwo można dostosować go do swoich potrzeb. Większe modele sprzętu do mierzenia saturacji zapewniają funkcjonalność i wiele możliwości personalizacji. Dzięki temu w łatwy sposób można priorytetować wybrane wyniki wybierając, które mają być widoczne na ekranie aparatu do saturacji krwi. Mogą być one stosowane zarówno jako urządzenia przenośne, jak i samodzielne monitory. Każdy aparat do mierzenia pulsu i poziomu tlenu na palec wyposażony jest w wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), na którym w sposób ciągły są wyświetlane wartości numeryczne dla wszystkich parametrów.

Aparat do mierzenia nasycenia krwi tlenem – innowacyjne rozwiązanie

Tradycyjny saturator na palec może nie sprawdzać się podczas ruchu pacjenta, czy niskiej perfuzji, ponieważ pokazuje wówczas błędne lub nieczytelne wyniki. Na szczęście stosując zaawansowane techniki przetwarzania sygnału, inżynierzy z Masimo stworzyli miernik saturacji tlenu na palec, który odnajduje prawdziwy sygnał tętniczy umożliwiając jednocześnie poprawne monitorowanie nawet w najtrudniejszych warunkach. Jest to możliwe, ponieważ technologia zakłada, że zarówno krew tętnicza, jak i żylna mogą się poruszać. Aparat do mierzenia nasycenia krwi tlenem wykorzystuje zatem równoległe silniki przekazu w celu oddzielenia sygnału tętniczego od reszty. W ten sposób zapewniony jest dokładny pomiar SpO2 i tętna – nawet podczas ruchu pacjenta. Innowacyjna technologia przenośnego napalcowego pulsoksymetru umożliwia wyjątkową dokładność pomiaru, dzięki czemu można zredukować ilość fałszywych alarmów. Sprawia to, że personel medyczny może sprawować lepszą opiekę nad pacjentami wymagającymi poświęcenia największej uwagi.

Pulsoksymetry Masimo (nie wszystkie modele) udostępniają poniższe funkcje (niektóre z nich są opcjonalne):

  • Masimo SET to technologia o udowodnionej klinicznie zgodności ze wszystkimi wymogami czułości i swoistości dla technologii pulsoksymetrycznej.
  • Technologia Rainbow wykorzystuje ponad 7 długości fali do ciągłego i nieinwazyjnego pomiaru stężenia karboksyhemoglobiny (SpCO), methemoglobiny (SpMet) oraz całkowitego stężenia hemoglobiny (SpHb), a także zapewnia bardziej wiarygodne wykrywanie sytuacji odłączenia sondy.
  • Całkowita zawartość tlenu (SpOC) to obliczony pomiar ilości tlenu w krwi tętniczej, który może dostarczać przydatnych informacji dotyczących tlenu zarówno rozpuszczonego w osoczu, jak i połączonego z hemoglobiną.
  • Wskaźnik perfuzji (PI) z funkcją określania trendów wskazuje siłę sygnału tętna tętniczego i może zostać wykorzystany jako narzędzie diagnostyczne w przypadkach niskiej perfuzji.
  • Wskaźnik zmienności fali pletyzmograficznej (PVI) może wskazywać zmiany odzwierciedlające czynniki fizjologiczne, takie jak napięcie ściany naczyniowej, objętość krwi krążącej oraz wzrosty ciśnienia wewnątrzpiersiowego.
  • Częstość oddechu może zostać określona na podstawie krzywej akustycznej (RRa) lub fali pletyzmograficznej (RRp).

W ofercie sprzedaży pulsoksymetrów posiadamy urządzenie Radical-7, który w połączeniu z platformą Root może dodatkowo zostać wyposażone w innowacyjne pomiary:

  • Kapnografia – Moduł CO2 Phasein przeznaczony do platformy monitorowania i dozór pacjenta Root™ zapewnia elastyczność w dostosowaniu ciągłości opieki nad pacjentem. Mierzy końcowe, wydechowe ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla (EtCO2) w postaci krzywej oraz przewiduje trend EtCO2 wraz z ułamkowym stężeniem dwutlenku węgla (FiCO2) i częstość oddechu (RR). Doskonały do monitoringu zarówno niemowlaków jaki i dzieci czy pacjentów dorosłych na salach operacyjnych, oddziałach intensywnej opieki medycznej czy oddziałach ogólnych.Wskaźnik Oxygen Reserve Index (ORi) – Pierwszy nieinwazyjny i ciągły parametr dostarczający informacji o rezerwie tlenowej u pacjentów poddanych suplementacji tlenowej. Wskaźnik rezerwy tlenowej (ang. Oxygen Reserve Index, ORi) to nieinwazyjny i ciągły parametr mający dostarczać informacji o stanie natlenienia pacjenta w umiarkowanym zakresie hiperoksyjnym (PaO2 > 100 i ≤ 200 mm Hg), zdefiniowanym jako „rezerwa” tlenowa pacjenta.
  • Monitoring funkcji mózgu SedLine dla pacjentów podłączonych do platformy monitorującej Root™ pomaga klinicystom w poprawie monitoringu anestezjologicznego poprzez zastosowanie zindywidualizowanego miareczkowania.
  • O3 Regionalna Oxymetria wykorzystuje spektroskopię bliskiej podczerwieni (NIRS) oraz pulsoksymetrię odbicia w celu umożliwienia monitorowania saturacji tkanek (rSO2) w mózgu i dostarcza wiedzy na temat saturacji z krwi tętniczej (SpO2) w celach informacyjnych z tego samego czujnika.
Call Now Button

Adres:

ul. Morgowa 4 04-224 Warszawa woj. mazowieckie

Kontakt:

+48 22 844 30 30 viridian@viridian.com.pl Kontakt Polityka prywatności Blog

Godziny przyjęć:

pon-pt 8:00-16:00

Copyright © Viridian Polska Sp. z o.o.