Rzut serca M1012A

Służy do pomiarów rzutu serca (C.O.) oraz ciągłego rzutu serca (CCO)

  • możliwość wyboru jednej z dwóch metod pomiarowych: PiCCO™ (pozwalającej na oznaczanie C.O., CCO i innych parametrów hemodynamicznych) oraz metody termodylucji w prawym sercu (umożliwiającej pomiar C.O.)
  • możliwość podłączenia w trybie plug-and-play do monitorów pacjenta V24,CMS, IntelliVue powyżej MP40
  • wyświetlanie krzywej termodylucji i parametrów numerycznych związanych z C.O.