Pomiar ciśnienia śródczaszkowego

Monitoruje ciśnienie wewnątrzczaszkowe bezpośrednio u źródła - na poziomie podtwardówkowym, śródmiąższowym lub śródkomórkowym.

  • możliwość współpracy ze wszystkimi monitorami IntelliVue
  • własny ekran
  • własne zasilanie sieciowe i bateryjne