Produkty

wszystkie produkty:

Terminal pacjenta
Mobilna pomoc kliniczna
Healthcare infotainment terminals
Infotainment terminals
Inteligent hospital solution
Infotainment terminals
IntelliSave AX700
Aparat do znieczulenia
Siesta i Whispa
Aparat do znieczulenia
Siesta i TS
Aparat do znieczulenia
Dameca MRI 508
Aparat do znieczulenia
Blanco
Ssak medyczny
Home Jet 1000 R
Ssak medyczny
CareFusion Alaris GH
Pompa jednostrzykawkowa
CareFusion Alaris TIVA
Pompa jednostrzykawkowa
CareFusion Alaris PK
Pompa jednostrzykawkowa
CareFusion Alaris GW
Pompa objętościowa
CareFusion Alaris GP
Pompa objętościowa
CareFusion Alaris DS
System montażowy
Mdoloris A.N.I
Monitor pomiaru poziomu bólu
Quantium Medical qCON2000
Monitor głębokości znieczulenia
Maski i akcesoria NIV
Wentylacja Nieinwazyjna
Pomiar CO2
pomiar kapnografii
Akcesoria FRx
Defibrylacja
AKCESORIA XL+ / MRx
Defibrylacja
AMiS Skomputeryzowany wózek dla personelu medycznego
Skomputeryzowane wózki pielęgniarskie