AnaConDa

AnaConDa jest jednorazowym urządzeniem medycznym, które umożliwia podawanie lotnych środków znieczulających (Izofluran lub Sevofluran) połączonym między rurką Y i ET. Urządzenie nie ma elementów elektrycznych i jest kompatybilne z MRI i CT. Działa również jako doskonały HME i zawiera elektrostatyczny filtr bakteryjny/wirusowy. Urządzenie posiada pole martwe o objętości 100 ml i może działać przy objętościach przepływów zaczynających się od 350 ml.

Dawkowanie oparte jest na indywidualnych wymaganiach klinicznych pacjenta i jest prowadzone poprzez ocenę kliniczną i odczytanie wartości Fet / MAC na monitorze gazowym. Szybkość pompowania strzykawki zależy od objętości minutowej, końcowego stężenia pływów (Fet) lub wymagań MAC i potrzeb klinicznych pacjenta. Poniższe stany pompowania strzykawki są typowe dla Izofluranu lub Sevofluranu.