My uważamy, że to jest super!

KOLOROWE LATO

300 kolorowanek / 3 oddziały /3 miasta

Wiemy, że hospitalizacja w okresie wakacji to czas wyjątkowo trudny, szczególnie dla dzieci. Postanowiliśmy pomóc tym najmłodszym przenieść się w świat kolorów!

🧡 ICZMP Klinika Kardiologii / Łódź

💛 Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie

💚 Szpital Kliniczny im. Karola Jonchera UM w Poznaniu

#partnerstwodladobrapacjentow #kolorowelato #pomagamy

2 lipca 2020
Call Now Button