Blog

Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa

Firma Viridian angażuje się w liczne inicjatywy mające na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowia i życia. Prowadzimy kursy z zakresu Pierwszej Pomocy w stanach zagrożenia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) z użyciem AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny).
Podczas szkoleń chcemy Państwu przekazać wiedzę, umiejętność oraz pewność postępowania podczas ratowania życia drugiego człowieka.

Szkolenia prowadzone są zgodnie z wytycznymi ERC oraz standardami AHA (American Heart Association). Do nauki praktycznych umiejętności wykorzystujemy metodę „ćwiczenia podczas oglądania”. Skupia się ona na wielokrotnym powtarzaniu praktycznych czynności na fantomach, począwszy od procedur najprostszych po te zaawansowane. Wiedza teoretyczna przekazywana jest pomiędzy kolejnymi seriami ćwiczeń.

KADRA INSTRUKTORSKA
Szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych instruktorów AHA oraz wykwalifikowany personel medyczny z długoletnim doświadczeniem w ratownictwie medycznym.

SPRZĘT SZKOLENIOWY
W trakcie zajęć korzystamy wyłącznie z własnych, profesjonalnych urządzeń szkoleniowych firmy PHILIPS oraz sprzętu wyspecjalizowanych firm partnerskich.

OFERTA SZKOLENIOWA

• Szkolenie podstawowe BLS + AED (dorosły)
• Szkolenie podstawowe BLS + AED (dorosły, dziecko, niemowlę)
• Heartsaver – pełne szkolenie certyfikowane AHA – RKO+AED (dorosy, dziecko, niemowlę) kończące się egzaminem
• Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia (zadławienie, porażenie prądem, podtopienie, zranienie, krwotok, obrażenia kręgosłupa, klatki piersiowej kończyn i głowy,
zatrucia, drgawki, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, cukrzyca, wypadek komunikacyjny, udar cieplny, odmrożenia)
• Szkolenia z Pierwszej Pomocy w tym RKO + AED dedykowane określonej grupie zawodowej (uwzględnienie czynników ryzyka)
• Szkolenia RKO + AED wraz z zakupem defibrylatora AED
• Szkolenia podczas zjazdów firmowych, konferencji, eventów.

REALIZACJA
Szkolenia prowadzimy pod wskazanym przez klienta adresem oraz w siedzibie firmy Viridian (Warszawa).
Maksymalna ilość osób biorących udział w szkoleniu: 12
Większa ilość osób w grupie związana jest z wydłużeniem optymalnego czasu trwania zajęć oraz koniecznością zaangażowania dodatkowej liczby instruktorów (opcja indywidualna dla Klienta).

8 grudnia 2017 Uncategorized
About admin

Call Now Button