Działalność serwisowa

W zakres działalności serwisowej wchodzą:

  • Okresowe przeglądy techniczne przeprowadzane wg specyfikacji i instrukcji producenta
  • Naprawy pogwarancyjne, zapewniające pełną zdolność urządzenia do pracy
  • Szkolenia uzupełniające dla użytkowników w zakresie eksploatacji sprzętu medycznego

W razie przedłużającej się naprawy sprzętu, zapewniamy urządzenia zastępcze.
W zależności od preferencji klienta, wykonujemy pojedyncze zlecenia lub zawieramy okresowe umowy serwisowe.