Terminal pacjenta

Wszystko-w-jednym. Za pomocą terminala pacjent może korzystać z usług multimedialnych, oglądać programy telewizyjne, korzystać z połączeń telefonicznych, kontaktować się z dyżurującym personelem. Personel medyczny ma możliwość wglądu do danych, dotyczących historii leczenia i podanych leków, dawek, parametrów życiowych i innych.

Patient Infotainment Terminal
15.6″ Patient Infotainment Terminal with Intel® Atom™ D510 Processors
15.6″ Patient Infotainment Terminal with Intel® Atom™ N450/D510 Processors
18.5″ Healthcare Infotainment Terminal with Intel® Atom™ D525 Processors/Core™ i7 Processor
15.6″ Healthcare/Hospitality Infotainment Terminal with Intel® Atom™ D510 Processor
11.6″ Healthcare/Hospitality Infotainment Terminal with Intel® Atom™ N450/D510 Processors
10.1″ Ubiquitous Touch computer