Tablet medyczny

Tablet medyczny Advantech (MCA), oparty na procesorze Intel. Stworzony do usprawnienia administrowania. Integruje technologie opieki nad pacjentem, umożliwia wpisywanie danych demograficznych, zleceń, badań, podanych leków, dawek. To nowa kategoria mobilnych rozwiązań informatycznych dla opieki zdrowotnej która zyskała wsparcie od lekarzy i personelu pielęgniarskiego na całym świecie.