Serwer modułów pomiarowych

Możliwość rozszerzenia możliwości pomiarowych
dzięki ośmiu dodatkowym gniazdom na moduły
pomiarowe