Saturacja tlenowa krwi żylnej SvO₂ M1021A

Pozwala na prowadzenie ciągłego monitorowania saturacji tlenowej mieszanej krwi żylnej u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków.

  • stosowany z rozwiązaniami technologicznymi OXIMETRIX® 3
  • wykorzystywanie cewnika światłowodowego do rejestracji poziomu saturacji tlenowej mieszanej krwi żylnej wprowadzanego do tętnicy płucnej wraz z prezentacją paska intensywności źródła światła dla oceny
    położenia cewnika
  • odczyt numeryczny SvO₂ przedstawiany w postaci procentowej
  • prezentacja indeksu nierównowagi tlenowej, umożliwiający porównanie dostarczania (DO₂) i zużycia tlenu (VO₂) przez pacjenta
  • prezentacja różnicy tętniczo-żylnej saturacji tlenowej (SpO₂ – SvO₂) przedstawianą w postaci procentowej
  • trendy SpO₂ i SvO₂, stanowiące szacunkowe oznaczenie współczynnika ekstrakcji tlenowej