Saturacja SpO2 M1020B

Układ pulsoksymetru Philips wykorzystuje algorytm przetwarzania sygnału odporny na poruszanie, bazujący na technologii tłumienia artefaktów wykorzystującej analizę Fouriera (FAST).

Technologia umożliwia wykonanie czterech pomiarów:

  • saturacja tlenowa krwi tętniczej (SpO₂) — wartość procentowa przedstawiająca ilość hemoglobiny utlenowanej względem sumy oksyhemoglobiny i deoksyhemoglobiny (funkcjonalna saturacja tlenowa krwi tętniczej)
  • krzywa pletyzmograficzna – wizualna prezentacja fali tętna pacjenta
  • częstość tętna (uzyskana na podstawie krzywej pletyzmograficznej)
  • liczba wykrytych pulsacji w ciągu minuty
  • wskaźnik perfuzji
  • wartość liczbowa obrazująca pulsacyjną część mierzonego sygnału, która ma związek z pulsacjami tętniczymi
  • możliwość wyboru rozwiązania pomiaru saturacji, które najlepiej odpowiada potrzebom klinicznym i preferencyjnym (patrz tabela)

table_saturacja_spo2