Centrala M3151 – klient

Stanowisko robocze centralnego nadzoru umożliwiające wymianę danych z nadrzędną centralą monitorującą M3150.

  • możliwość przyjmowania i wypisywania pacjentów z poziomu stanowiska pielęgniarskiego
  • czytelna prezentacja danych na jednym lub kilku ekranach TFT LCD
  • możliwość jednoczesnej obserwacji parametrów do 16 pacjentów monitorowanych w centrali M3150 ze szczegółowym podglądem danych dowolnie wybranego pacjenta
  • możliwość przeglądu zarejestrowanych w centrali zapisów dynamicznych (tzw full disclosure), trendów graficznych i tabelarycznych monitorowanych parametrów dla wszystkich pacjentów z pełną synchronizacją czasową
  • zaawansowane zarządzanie alarmami arytmii
  • możliwość ograniczenia uprawnień dla stanowiska „klient” (np. dostęp do danych centrali w trybie „tylko do odczytu”)