IntelliVue MP5

Wszechstronny, kompaktowy monitor pacjenta.

 • wyposażony w kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej 8,4″ i szerokim kącie obserwacji, pozwalający na prezentację krzywych pomiarowych i odczytów w wysokiej rozdzielczości
 • obsługa za pośrednictwem ekranu dotykowego
 • przeznaczony do monitorowania i rejestracji wielu parametrów fizjologicznych oraz generowania związanych z nimi alarmów. Ma zastosowanie w opiece nad pacjentami dorosłymi, dziećmi i noworodkami w środowisku szpitalnym i podczas transportu na terenie szpitala i poza nim
 • Intuicyjny interfejs użytkownika
 • prosty układ menu umożliwia szybki dostęp do wszystkich zadań monitorowania
 • zarządzanie danymi pacjenta z trendami tabelarycznymi i graficznymi
 • profile umożliwiające szybką zmianę ustawień monitora w przypadku zmiany pacjenta lub rodzaju monitorowania
 • opatentowany system automatycznej konfiguracji progów alarmowych pomaga personelowi medycznemu szybciej rozpocząć skuteczne monitorowanie
 • funkcja noworodkowego przeglądu zdarzeń pozwala rejestrować szybko zmieniający się stan najmniejszych pacjentów
 • funkcja przeglądu łóżek daje personelowi medycznemu możliwość podglądania informacji wyświetlanych przez wszystkie monitory należące do ich grupy opieki
 • możliwość działania w infrastrukturze bezprzewodowej (WLAN lub IIT)
 • aplikacja do pomiaru czasu (Timer) umożliwia ustawianie funkcji powiadamiającej o upływie określonego czasu
 • w celu spełnienia rosnących wymagań związanych z monitorowaniem pacjentów możliwości monitora MP5 można w przyszłości rozszerzyć o nowe funkcje