Mdoloris A.N.I


ANALGESIA NOCICEPTION INDEX - w wyniku 20 lat badań nad analizą zmian częstotliwości rytmu serca powstał monitor A.N.I. - technologia pozwalająca na pomiar poziomu bólu.

  • zastosowanie codziennego użytku na oddziałach klinicznych, intensywnej terapii, noworodkowych, na sali wybudzeń, w położnictwie, leczeniu bólu
  • zastosowanie u pacjentów przytomnych i nieprzytomnych, podczas znieczulenia ogólnego i miejscowego
  • ocena autonomicznego układu nerwowego
  • optymalizacja leczenia bólu
  • zapobieganie przedawkowania opioidów, nieskutecznemu wyważeniu pomiędzy reakcją organizmu, a bólem
  • prostota stosowania
  • ciągłe monitorowanie
  • łatwość interpretacji
  • specjalnie zaprojektowane elektrody