Moduł do dwóch pomiarów IBP

Możliwość monitorowania do 4 kanałów IBP
równocześnie (uwzględniając 2 kanały modułu
wieloparametrowego)