Mdoloris NIPE

Monitor poziomu bólu Mdoloris NIPE:

 

  • Nieinwazyjny pomiar wykonywany w czasie rzeczywistym. Nie wymaga dodatkowych czujników.
  • Łatwe do interpretacji. Prosta cyfrowa skala – im wyższy jest wskaźnik, tym bardziej większy komfort pacjenta. Podwójne indeksy: uśredniona wartość (NIPEm) do przewlekłego lub długotrwałego bólu i chwilowy odczyt (NIPEi) do ostrego bólu.
  • Ocena komfortu i dyskomfortu z NIPEm – Monitoring z NIPEm pozwala obserwować wpływ warunków środowiskowych, takich jak hałas, światło, ułożenie pacjenta i optymalizować je dla indywidualnego pacjenta. 
  • Ocena długotrwałego bólu z NIPEm. Leczenie przed i w trakcie potencjalnie bolesnego lub stresującego postępowania w intensywnej terapii, w tym leków. System może by również wykorzystywany przy dostosowywaniu śródoperacyjnych protokołów przeciwbólowych na potrzeby poszczególnych pacjentów, w celu uniknięcie nadmiernej lub zbyt małej dawki.
  • Ocena ostrego bólu z NIPEi – ocena ostrego bólu służy przy dostosowywaniu dawki leku przy potencjalnie bolesnym i/lub stresującym postępowaniu w intensywnej terapii.