Kardiomonitor Expression MR400

Kardiomonitor do rezonansu magnetycznego  Expression MR400

Bezprzewodowe monitorowanie pacjenta w środowisku rezonansu magnetycznego, z podglądem poza pomieszczeniem.

System monitorowania pacjentów w środowisku MRI Expression MR400 jest przeznaczony do użytku przez klinicystów w monitorowaniu funkcji życiowych pacjentów w dynamicznym środowisku obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. System monitorowania pacjentów w środowisku MRI Expression MR400 został wyposażony w funkcje komunikacji bezprzewodowej, ekranowania częstotliwości radiowych i cyfrowego przetwarzania sygnału w celu pokonania trudności związanych z monitorowaniem pacjentów w środowisku MRI. MRI Expression MR400 składa się z następujących komponentów podstawowych:

 • Konwencjonalny wózek transportowy
 • Bezprzewodowy moduł EKG (wECG)
 • Bezprzewodowy moduł SpO2 (wSpO2)
 • Zintegrowany kolorowy, 15-calowy szerokoekranowy wyświetlacz LED do wyświetlania danych pacjenta w wysokiej rozdzielczości
 • Ekran dotykowy z intuicyjnym graficznym interfejsem użytkownika
 • Krzywe wyświetlane w kolorze i duże odczyty numeryczne
 • Parametry „SINC” o jakości dorównującej monitorom przyłóżkowym
 • Zastrzeżone, zaawansowane rozwiązanie EKG przeznaczone do środowiska MRI
 • Akumulatory o 8-godzinnym czasie pracy z możliwością wymiany przez użytkownika w celu wydłużenia czasu pracy
 • Równoczesne wyświetlanie maksymalnie 13 parametrów oraz 6 krzywych i powiązanych z nimi wartości
 • Alarmy z sygnałem wizualnym i dźwiękowym o różnym priorytecie, unikatowe komunikaty z „flagą alarmu” i sygnały pulsacyjne
 • Bramkowanie sygnałem cyfrowym i krzywą analogową
 • System monitorowania pacjentów w środowisku MRI Expression MR400 umożliwia monitorowanie następujących funkcji życiowych:
 • Elektrokardiogram (EKG), pomiar dwukanałowy
 • Saturacja tlenowa krwi/pulsoksymetria (SpO2)
 • Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi (IBP)
 • Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (NBP)
 • Końcowo-wydechowe i wdechowe CO2
 • Częstość oddechów z pomiaru CO2 lub czujnika ruchów oddechowych Gazy anestetyczne, w tym końcowo-wydechowe i wdechowe stężenie N2O, wdechowe stężenie O2 i całkowite minimalne stężenie pęcherzykowe (MAC)
 • Pomiar temperatury