IntelliVue MX800

Uniwersalny i modularny kardiomonitor do monitoringu pacjenta, który został stworzony z myślą o szerokim spektrum potrzeb i zastosowań.

 • przeznaczony do monitorowania, rejestrowania oraz do generowania alarmów na podstawie danych opisujących różne parametry i funkcje fizjologiczne pacjentów dorosłych, dzieci lub noworodków w środowiskach szpitalnych
 • czytelny kolorowy ekran LCD (TFT) o wielkości 19” o szerokim kącie widoczności i o wysokiej rozdzielczości, na którym mogą być prezentowane wykresy i przebiegi oraz dane
 • możliwość prowadzenia rozbudowanego monitorowania dzięki stosowaniu oddzielnych
  modułów pomiarowych
 • łatwa obsługa poprzez ekran dotykowy oraz przez pilot zdalnego sterowania
 • możliwość współpracy z drugim, niezależnym wyświetlaczem z wykorzystaniem interfejsu wyświetlacza niezależnego (Independent Display interface) lub interfejsów iPC bądź IntelliVue XDS
 • wbudowany komputer PC (iPC – Integrated PC, opcja)
 • intuicyjny interfejs użytkownika
 • prosta struktura menu zapewniająca szybki dostęp do wszystkich podstawowych zadań monitoringu.
 • możliwość łatwego modyfikowania układów ekranowych umożliwiająca elastyczną prezentację informacji i danych pomiarowych
 • funkcja Poprzedni/Następny Ekran (Previous/Next Screen) zapewniająca dostęp do dziesięciu ostatnio używanych ekranów (widoków), w tym do trzech ostatnio modyfikowanych
 • temperatura, wzrost i waga ciała pacjenta mogą być wyświetlane albo w jednostkach metrycznych, albo w jednostkach brytyjskich. Pomiary ciśnienia krwi i ciśnienia gazów mogą być wyświetlane w jednostkach kPa lub w mmHg
 • zarządzanie danymi pacjenta z ich prezentacją w postaci tabelarycznej i graficznymi wykresami trendów oraz w postaci wykresów trendów o wysokiej rozdzielczości umożliwiają śledzenie zmian z dokładnością do uderzenia serca (beat-to-beat)
 • wykonywanie obliczeń dotyczących leków, wentylacji, hemodynamiki oraz natlenienia krwi.
 • profile użytkownika lub profile przypadków umożliwiające szybkie przekazywanie pacjenta wraz z danymi opisującymi jego chorobę
 • chroniony patentem mechanizm automatycznych limitów alarmowych, pomagający lekarzom w sprawniejszym zapewnianiu opieki medycznej
 • nadzór nad zdarzeniami (Event Surveillance), w tym funkcja weryfikacji zdarzeń noworodkowych (Neonatal Event Review) umożliwiająca automatyczne wykrywanie pogorszenia się stanu pacjenta
 • funkcja podglądu innych łóżek (Bed-to-bed overview) umożliwia lekarzom szybkie przejrzenie wszystkich łóżek pacjentów, którymi się opiekują
 • możliwość zastosowania różnych urządzeń wejściowych, takich jak: ekran dotykowy, pulpit zdalnego sterowania, trackball, mysz, klawiatura lub skaner kodów kreskowych
 • możliwość funkcjonowania w infrastrukturze bezprzewodowej
 • okno pomiarów graficznych informuje, które pomiary wykonywane są przez dane urządzenia, co ułatwia rozwiązywanie konfliktów z etykietami pomiarów
 • funkcja timer umożliwia ustawienie zadanego czasu, po którym urządzenie wygeneruje powiadomienie
 • dostęp do informacji przy łóżku pacjenta za pomocą modułu iPC, technologii Portalowej i/lub stacji klinicznej IntelliVue (IntelliVue XDS Clinical Workstation)