GoldWay UT4800

Centralny system monitorowania pacjentów

  • wyświetlanie monitorowanych parametrów i krzywych w czasie rzeczywistym
  • podgląd na dwóch ekranach
  • alarmy i komunikaty nawet z 64 monitorów przyłóżkowych (maks. 32 wyświetlane na dwóch ekranach)
  • możliwość dostosowania układu wyświetlanych łóżek
  • specjalny widok monitora pacjenta (widok jednego łóżka)
  • komunikacja przez gniazdo Ethernet i port szeregowy
  • duże możliwości przeglądania i analizy danych