EEG M1027A

Elektroencefalograficzny moduł pomiarowy (EEG) Philips jest źródłem krzywych czasu rzeczywistego, rejestrowanych w dwóch kanałach. Ich analiza pozwala na ogólną ocenę funkcji mózgu.

  • zaprojektowany dla ciągłego monitorowania w czasie rzeczywistym pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków
  • algorytm programowy filtruje typowe artefakty, będące wynikiem ruchów oczu, ruchów gałek ocznych, tętna i innych
  • funkcja Skompresowanego Rozkładu Widma konwertuje pierwotne krzywe EEG na skondensowane obrazy barwne
  • dwa kanały pierwotnych krzywych EEG, prezentowanych w czasie rzeczywistym
  • maksymalnie trzy graficzne trendy częstotliwości w CSA
  • raporty EEG z trendami CSA i krzywymi
  • ciągłe pomiary impedancji dla każdej elektrody