Czujniki jednorazowe i wielorazowe – pomiar temp

Philips oferuje kompletną rodzinę jednorazowych i wielorazowych czujników temperatury, przeznaczonych do prowadzenia pomiarów temperatury powierzchniowej i rektalno – przełykowej. Wielorazowe czujniki powierzchniowe dla dorosłych/dzieci można stosować do prowadzenia pomiarów w szerokiej populacji pacjentów bądź wybrać wielorazowy czujnik rektalno – przełykowy zoptymalizowany dla dorosłych lub dzieci. Użytkownik ma także do wyboru szeroką gamę czujników jednorazowych powierzchniowych jak również rektalno – przełykowych. Gdy celem jest najwyższy standard opieki nad pacjentem, nie ma innego wyboru niż Philips.