Czujniki wielorazowe

Philips oferuje kompletną rodzinę trwałych, wielorazowych czujników, przeznaczonych do prowadzenia ciągłych, nieinwazyjnych pomiarów saturacji tlenowej krwi tętniczej. Odporne, silikonowe czujniki są oferowane w wielu rozmiarach, co umożliwia stosowanie u wszystkich grup pacjentów; od dużych osób dorosłych do noworodków. Ponadto, gdy czujniki te są stosowane z urządzeniami pomiarowymi wyposażonymi w technologię Philips FAST-SpO2, użytkownik uzyskuje dodatkowe korzyści, takie jak zmniejszona wrażliwość czujnika na ruchy pacjenta i inne artefakty. Gdy celem jest najwyższy standard opieki nad pacjentem, nie ma innego wyboru niż Philips.