Pomiar CO2

Zgodnie z wyznawaną przez Philips zasadą, kładącą szczególny nacisk na dostarczanie klientom najlepszych technologii do standardowych pomiarów klinicznych, oferujemy Państwu linię produktów FilterLine, pozwalających na precyzyjne próbkowanie EtCO2 u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, we wszystkich środowiskach klinicznych. Inteligentna technologia umożliwia precyzyjne pobieranie próbek z jamy nosowej lub ustnej u pacjentów którzy nie są zaintubowani, a także u pacjentów otrzymujących suplementację tlenową, natomiast wersje „H” są przeznaczone dla pacjentów wentylowanych powietrzem nawilżanym. Ponadto zestawy FilterLine dla pacjentów zaintubowanych posiadają specjalnie zaprojektowane łączniki układów oddechowych o niewielkiej przestrzeni martwej, umożliwiające precyzyjne pobieranie próbek od noworodków.
Wraz z produktami FilterLine, Philips przynosi Państwu innowacyjne medyczne materiały zużywalne,  które pozwalają na podejmowanie rzetelnych decyzji klinicznych przy łóżku pacjenta.