Czujniki jednorazowe

Philips oferuje kompletną rodzinę jednorazowych czujników dla jednego pacjenta, przeznaczonych do prowadzenia ciągłych, nieinwazyjnych pomiarów saturacji tlenowej krwi tętniczej. Czujnik dla dorosłych/dzieci można stosować do prowadzenia pomiarów w szerokiej populacji pacjentów bądź wybrać czujnik zoptymalizowany dla niemowląt lub noworodków. Ponadto, gdy czujniki te są stosowane z urządzeniami pomiarowymi, wyposażonymi w technologię Philips FAST-SpO2, użytkownik uzyskuje dodatkowe korzyści, takie jak zmniejszona wrażliwość czujnika na ruchy pacjenta i inne artefakty. Gdy celem jest najwyższy standard opieki nad pacjentem, nie ma innego wyboru niż Philips.