Centrala Efficia CMS200

System Efficia CMS200 umożliwia wyświetlanie krzywych, parametrów i alarmów z połączonych sieciowo monitorów dla maksymalnie 32 pacjentów. Istnieje możliwość konfiguracji układu stron i sektorów, tak aby ułatwić przeglądanie dostępnych informacji — zarówno z niewielkich, jak i dużych odległości. To ekonomiczne i uniwersalne rozwiązanie do kompleksowego monitorowania centralnego, które współpracuje z już używanymi monitorami pacjenta SureSigns VM4, VM6 i VM8 oraz Efficia, CM100, CM120 i CM150, dzięki czemu stanowi centrum informacji pochodzących z monitorów funkcji życiowych. Oprócz możliwości monitorowania danych fizjologicznych pacjenta w czasie rzeczywistym dane te (w tym zapisy wszystkich krzywych dynamicznych) można również przeglądać dla maksymalnie dziesięciu poprzednich dni, np. w celu przeanalizowania zmian stanu pacjenta.

Podstawowe zalety:

• Jeden lub dwa wyświetlacze z elastycznym układem sektorów, idealne do
różnych potrzeb klinicznych i procesów

• Ustawienia dotyczące przyjęć pacjentów, alarmów oraz pomiarów NBP (w tym
zdalnego rozpoczynania i zatrzymywania pomiarów NBP) są synchronizowane
z obsługiwanymi monitorami przyłóżkowymi w celu zminimalizowania wysiłku
oraz ograniczenia ryzyka wystąpienia błędów

• Kompleksowy dostęp do przeglądu danych, w tym trendów krzywych
dynamicznych dla wszystkich parametrów

• Eksport danych w standardzie HL7 do systemu EMR, co ułatwia sporządzanie
dokumentacji

• Intuicyjny interfejs użytkownika, okno pomocy i samouczki internetowe
zapewniają prostotę obsługi