BIS M1034Ax

Pomiar indeksu bispektralnego (Philips Bispectral Index - BIS® ) Pozwala na ocenę stanu świadomości i monitorowanie głębokości sedacji na salach operacyjnych, oddziałach intensywnej opieki i w innych środowiskach klinicznych.

  • bazuje na platformie technologicznej XP firmy Aspect Medical Systems
  • odporne na zakłócenia wywoływane przez aparaturę elektrochirurgiczną
  • umożliwia prezentacje wielu odczytów numerycznych, trendów graficznych i wysokiej rozdzielczości (np. krzywa EEG, Indeks bispektralny, częstotliwość brzeżna widma itd.)
  • kompatybilność w szeroką gamą czujników